Bàn cafe - Bar

Chân bàn Cafe cao cấp

950.000 VND

1.235.000 VND

Chân bàn Cafe cao cấp

Bàn trà PLUM

2.500.000 VND

3.250.000 VND

Bàn trà PLUM

Bàn trà APRICOT

2.500.000 VND

3.250.000 VND

Bàn trà APRICOT

Bàn NAYMAR

3.990.000 VND

5.200.000 VND

Bàn NAYMAR

BÀN CAFE NALA B35-M

2.600.000 VND

3.400.000 VND

BÀN CAFE NALA B35-M

BÀN CAFE NALA B35

2.600.000 VND

3.400.000 VND

BÀN CAFE NALA B35

Bàn TOLIX 70

2.490.000 VND

3.400.000 VND

Bàn TOLIX 70

BÀN SIENA

2.590.000 VND

3.590.000 VND

BÀN SIENA

Bàn Tulip V4

2.090.000 VND

2.700.000 VND

Bàn Tulip V4

Bàn bar Tulip

2.390.000 VND

2.700.000 VND

Bàn bar Tulip

Bàn cafe BCF8002 tăng giảm

1.990.000 VND

2.870.000 VND

Bàn cafe BCF8002 tăng giảm

Bàn cafe BCF01

1.490.000 VND

2.290.000 VND

Bàn cafe BCF01

Bàn BBAR01

1.490.000 VND

1.690.000 VND

Bàn BBAR01

Bàn Cafe BTG01

1.490.000 VND

1.990.000 VND

Bàn Cafe BTG01

Bàn Bar TOLIX 60

1.850.000 VND

2.590.000 VND

Bàn Bar TOLIX 60

Bàn TOLIX 80

2.590.000 VND

3.300.000 VND

Bàn TOLIX 80

Bàn CAFE SONATA

2.690.000 VND

3.790.000 VND

Bàn CAFE SONATA

Bàn RIO

2.790.000 VND

3.790.000 VND

Bàn RIO

Bàn Bar Led B38

5.400.000 VND

6.990.000 VND

Bàn Bar Led B38

Bàn Bar Led B39

5.400.000 VND

6.990.000 VND

Bàn Bar Led B39

Bàn CAFE IB37

5.350.000 VND

6.750.000 VND

Bàn CAFE IB37

Bàn CAFE IB36

5.650.000 VND

7.590.000 VND

Bàn CAFE IB36

Bàn Fresher

1.990.000 VND

2.790.000 VND

Bàn Fresher

Bàn TULIP INOX VÀNG

2.990.000 VND

4.186.000 VND

Bàn TULIP INOX VÀNG

Bàn B26

1.590.000 VND

2.000.000 VND

Bàn B26

Bàn Nikko

1.790.000 VND

2.390.000 VND

Bàn Nikko

Bàn Bar Mario

1.290.000 VND

2.190.000 VND

Bàn Bar Mario

BÀN SOUVENI

860.000 VND

1.200.000 VND

BÀN SOUVENI

Bàn KELLY

3.500.000 VND

4.550.000 VND

Bàn KELLY

BÀN BAR SAMCO

1.790.000 VND

2.327.000 VND

BÀN BAR SAMCO
    callphơne mes zalo viber