Chính Sách Bảo Hành

Chính Sách Xử Lý Khiếu Nại

Chính sách xử lý khiếu nại của Cty IFURNI

- Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm và chất lượng dịch vụ của ifurni.

- Tất cả mọi trường hợp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

- Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

Các tin khác

callphơne telephone mes zalo viber whatsapp