Bàn ăn - cafe

BÀN ĂN HOWARD

4.590.000 VND

5.290.000 VND

BÀN ĂN HOWARD

CONCORDE 80

4.350.000 VND

5.480.000 VND

CONCORDE 80

TESION WARM 6 - 3 DT

20.220.000 VND

25.200.000 VND

TESION WARM 6 - 3 DT

BÀN CABIN

1.750.000 VND

2.550.000 VND

BÀN CABIN

HARRY TABLE

3.790.000 VND

5.690.000 VND

HARRY TABLE

BÀN OUTDOOR 1

850.000 VND

1.200.000 VND

BÀN OUTDOOR 1

VANCOVER TABLE

4.790.000 VND

6.790.000 VND

VANCOVER TABLE

BÀN VẦNG TRĂNG

1.980.000 VND

2.800.000 VND

BÀN VẦNG TRĂNG

Bàn ROCKER 146

2.990.000 VND

3.990.000 VND

Bàn ROCKER 146

CLINIC 330

3.190.000 VND

4.190.000 VND

CLINIC 330

ROYAL

12.500.000 VND

14.650.000 VND

ROYAL

STEALLA

13.500.000 VND

16.400.000 VND

STEALLA

Bàn cafe ngoài trời Kite

650.000 VND

850.000 VND

Bàn cafe ngoài trời Kite

SOUVENI

930.000 VND

1.200.000 VND

SOUVENI

Bàn ăn Vin

2.590.000 VND

3.190.000 VND

Bàn ăn Vin

TENSION WARM-6

19.990.000 VND

24.990.000 VND

TENSION WARM-6

TENSION WARM-5

14.990.000 VND

15.550.000 VND

TENSION WARM-5

TENSION WARM-4

9.990.000 VND

11.480.000 VND

TENSION WARM-4

TENSION WARM-3

23.820.000 VND

24.990.000 VND

TENSION WARM-3

TENSION WARM-2

19.744.000 VND

19.990.000 VND

TENSION WARM-2

OREGAN

2.190.000 VND

2.700.000 VND

OREGAN

BÀN TRÒN CONCORDE-S

6.500.000 VND

8.500.000 VND

BÀN TRÒN CONCORDE-S

Bàn ăn Sydney

6.790.000 VND

12.790.000 VND

Bàn ăn Sydney

Bàn Obama

1.990.000 VND

3.950.000 VND

Bàn Obama

Bàn CHERRY

1.990.000 VND

3.690.000 VND

Bàn CHERRY